Stichting Meerlennium

Wat is de Stichting Meerlennium?

Grote kans dat in je de kantine naast de TV wel eens het bord hebt zien hangen, met een groot aantal naamplaatjes. Op dit bord worden alle donateurs van Stichting Meerlennium getoond. De Stichting Meerlennium is een groep leden, oud-leden of mensen die De Meer een bijzonder warm hart toedragen. Zij doneren jaarlijks een bedrag van €70,00. Met dit geld selecteren zij jaarlijks een aantal bestedingsdoelen voor De Meer. Het gaat daarbij om speciale activiteiten of zaken die anders moeilijk te realiseren zijn.

De Stichting Meerlennium is opgericht in 1999 en ondersteunt de club dus al meer dan 20 jaar middels het doen van van noodzakelijke investeringen.


Wat financiert de Stichting Meerlennium?

Je moet hierbij denken aan ondersteuning van:

- Onderhoud en veiligheid van De Meer: bijdragen aan gereedschap en AED-apparatuur
- Kantine en evenementen: bijdragen aan geluidsinstallatie en keukenapparatuur en jaarlijkse bijdrage aan het Paastoernooi
- De jeugdafdeling: bijdragen aan deelname aan internationale toernooien en trainingsmaterialen
- de verbouwing van De Meer: in 2019 is een grote bijdrage geleverd om de verbouwing van het sanitair in de kantine te realiseren

Eén keer per jaar in januari wordt een korte vergadering gehouden en hebben de donateurs inspraak in de bestedingsdoelen en proosten we met zijn allen op De Meer.

Daarnaast wordt er elk jaar aan het eind van het seizoen het Meerlennium Toernooi georganiseerd. Hier kunnen alle seniorenteams van de De Meer aan deelnemen en nemen zij het tegen elkaar op tijdens een gezellig toernooi, dat wordt afgesloten met een barbecue en groot feest. Het toernooi wordt georganiseerd om de seniorenteams een leuke seizoensafsluiter te bieden en bekend van de Stichting onder de leden te vergroten.


Donateur worden of bestedingsdoelen aandragen?

Draag jij De Meer ook een warm hart toe en wil je graag je steentje bijdragen aan onze mooie club? Word dan donateur! Steun de Stichting Meerlennium met een jaarlijkse bijdragen van €70,00 en dan zie je binnenkort jouw naam op een prachtig gouden plaatje op het bord in de kantine hangen!

Heb je een goed idee voor een bestedingsdoel voor de Stichting Meerlennium? Jouw inbreng is meer dan welkom! Dit kan een idee voor jouw team zijn, voor jouw afdeling of voor de club als geheel. Graag ontvangen wij ideeën vanuit alle hoeken, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen met onze bestedingen.

Om je aan te melden als donateur, vul het aanmeldingsformulier in.

Als je een bestedingsdoel wilt aandragen, stuur dan een e-mail naar stichting.meerlennium(at)gmail.com


Daan Balijon - Voorzitter
Willem Meering – Secretaris
Luc van Haaren – Penningmeester