Fijn langs de lijn

Spelers:

  • Ik kom afspraken na:
    • Ik kom op tijd op de training en voor de wedstrijd
    • Ik zorg dat mijn tenue in orde is
    • Ik meld me op tijd af als ik niet kan komen trainen of spelen
  • Ik toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen
  • Ik houd me aan de spelregels
  • Ik gedraag me sportief in en buiten het veld
  • Ik vier een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
  • Ik feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen
  • Ik scheld niet op (mede)spelers
  • Ik laat de kleedkamer netjes achter
  • Ik blijf van andermans spullen af
  • Ik toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers
  • Ik spreek spelers/leden die zich niet aan de regels houden, correct aan
  • Ik spreek Nederlands zodat iedereen mij kan verstaan

Trainers /leiders:

  • Ik ben een voorbeeld voor spelers, ouders en toeschouwers
  • Ik zorg dat spelers en ouders afspraken nakomen
  • Ik bespreek met de aanvoerder hoe hij ongewenst gedrag op en rond het veld kan voorkomen
  • Ik leer spelers voetballen op een positieve manier door hen te waarderen en te belonen
  • Ik spreek spelers aan op ongewenst gedrag en bestraf hen zo nodig op een passende wijze
  • Ik zorg voor een goede, prettige ontvangt van gasten/ bezoekers/scheidsrechters
  • Ik spreek ouders en supporters aan op ongewenst gedrag of uitspraken
  • Ik vermeld gele en rode kaarten altijd op het wedstrijdformulier
  • Ik rapporteer ongeregeldheden aan het (jeugd)bestuur
  • Ik ben verantwoordelijk voor het goed omgaan met kleding, materiaal en ruimten

Ouders/verzorgers:

  • Ik ben een voorbeeld in woord en gedrag. Ik bespreek de gedragsregels met mijn kind
  • Ik moedig mijn kind en anderen positief aan
  • Ik respecteer beslissingen van de scheidsrechters
  • Ik bemoei me tijdens de wedstrijden en trainingen niet met het coachen
  • Ik respecteer iedereen die bij de wedstrijden zijn betrokken, zowel bij uit als bij thuiswedstrijden
  • Ik draag de voetbalvereniging positief uit en spreek anderen zo nodig aan op negatief gedrag
  • Ik help mee met wassen van kleding, kantinedienst, vervoer of ander vrijwilligerswerk

Toeschouwers:

  • Ik moedig spelers op een positieve manier aan
  • Ik respecteer de beslissingen van de (assistent) scheidsrechter
  • Ik ben een visitekaartje van de vereniging, dus gedraag ik me op mijn best
  • Ik vind dat grof taalgebruik, het beledigen en/of belagen van spelers, (assistent)scheidsrechters, begeleiding en andere supporters niet thuishoren bij onze club