Bericht van de voorzitter

10 februari 2021 - Door: Bestuur

Beste leden, maandag 1 februari was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vergadering wordt ieder jaar gehouden enkele maanden na afloop van een seizoen wat bij onze club tevens het financiële boekjaar is. Dat loopt van 1 juli t/m 30 juni. Normaal wordt de ALV dan gehouden eind september/begin oktober, maar door de corona maatregelen werd deze dit jaar enkele malen een aantal weken uitgesteld. Omdat het nu te lang ging duren hebben we de vergadering voor de eerste keer digitaal gedaan. Nou moet ik zeggen dat het mijn voorkeur heeft om de mensen aan te kijken als ik spreek in plaats van tegen een scherm te praten. Toch wil ook ik toegeven dat het digitaal vergaderen eigenlijk best wel heel goed ging. Na de vergadering van een aantal deelnemers ook positieve reacties daarover gehad.

Tijdens deze vergadering deed het bestuur verslag over het seizoen 2019/2020 en legde verantwoording af voor het gevoerde beleid. De start van het seizoen was sowieso al bijzonder omdat na jaren van plannen maken nu echt was begonnen met de bouw van nieuwe kleedkamers en de renovatie van de kantine. Omdat de oude kleedkamers waren afgebroken moest worden omgekleed en gedoucht in de daarvoor ingerichte containers als noodvoorziening. Dat ging gelukkig best wel goed.

De (te optimistische) planning was dat de hele bouw voor de winterstop zou zijn afgerond, maar zoals zo vaak met dit soort projecten werd dat niet gehaald. Half maart was de bouw in zoverre klaar dat de kleedkamers in gebruik konden worden genomen. Daar hebben we precies één week gebruik van kunnen maken voordat de eerste corona maatregelen werden ingevoerd. Zoals de impact daarvan overal enorm was betekende dat ook dat alle activiteiten bij onze club moesten worden opgeschort. We dachten toen dat dat voor een aantal weken zou gelden maar helaas betekende dit dat de rest van het seizoen geen activiteiten meer konden plaatsvinden. Dit dan met uitzondering van de jeugd die wel tot bepaalde leeftijd en met bepaalde regels mocht blijven voetballen.

De maanden half maart tot half juni wat normaal de mooiste maanden zijn om te voetballen (voorjaar, lekker weer) gingen voorbij zonder…………..

Heel sneu natuurlijk voor al onze leden, vrouwen, mannen, meisjes en jongens. Heel sneu ook voor onze vele vrijwilligers die vol hadden ingezet op een mooi en succesvol voorjaar in en rondom onze nieuwe accommodatie. Heel jammer was het ook voor de mannen zondag 1 die aan een heel goed seizoen bezig waren. Met de laatste 10 wedstrijden op rij gewonnen stonden zij nummer 1 in de competitie en een kampioenschap was aanstaande. Helaas kwam het daar niet van, wel promoveerden zij op basis van de ranglijst per half maart naar de 2e klasse. Een unieke prestatie, dit was nog nooit eerder gehaald in het bestaan van onze club.

Voor de club had het stopzetten van alles half maart natuurlijk ook vervelende financiële consequenties. De maanden maart, april, mei en juni zijn juist de maanden met de hoogste inkomsten uit de kantine maar nu was dat dus nul.

Om het verder bij de ALV te houden, onze secretaris maar ook architect van de nieuwbouw Naomi Felder gaf een terugblik op de bouw. In grote lijnen schetste zij dat er tijdens de bouw toch wel het één en ander tegen had gezeten maar dat het eindresultaat was wat zij gehoopt en ook gedacht had. En voor zover ik weet is ook iedereen heel tevreden en ook blij met onze accommodatie zoals die er nu staat. Vele complimenten kregen we al tijdens de bouw en zeker ook waren die er met het eindresultaat.

Hierna was het de beurt aan de penningmeester. Zoals ieder jaar was er de vaststelling en goedkeuring van de jaarcijfers over afgelopen seizoen en de vaststelling en goedkeuring van de begroting over het lopende seizoen. Daarnaast was er dit jaar ook een financieel verslag over de bouw en de impact van corona financieel voor de club. Bart heeft al deze zaken zeer uitgebreid en helder gepresenteerd. Daarnaast was het natuurlijk heel positief dat ondanks alle tegenslag met corona hij toch zwarte cijfers kon tonen voor zowel het afgelopen seizoen als voor de begroting van het lopende seizoen. Vragen waren er na deze presentatie nauwelijks en het jaarverslag en de begroting werden goedgekeurd. Omdat de kascommissie, die controle uitoefent op de cijfers, deze ook al had goedgekeurd werd het bestuur (lees Bart, penningmeester) decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Hierna wilden we, vooral ook gezien de bijzondere omstandigheden, aandacht besteden aan de gang van zaken in het huidige seizoen. De afgevaardigde Dames in het bestuur Hanneke Laan, de afgevaardigde Mannen Richard Agterberg en jeugdvoorzitter Ron Schouw gaven ieder aan hoe de situatie is op dit moment en, wat nog veel belangrijker is, wat zij denken dat we van het lopende seizoen nog kunnen verwachten. Wat zij hebben gezegd zullen zij op papier zetten en zal binnenkort op de site worden gepubliceerd.

In het kort wil ik wel vast zeggen dat wij zeker niet stil zitten en op het einde seizoen wachten. Integendeel, wij willen nog zoveel mogelijk doen wat wel tot de mogelijkheden gaat behoren. Dat geldt ook voor de KNVB, zij willen als het kan in de maanden april, mei en juni een competitie om de Regio Cup organiseren. Je speelt dan uitsluitend tegen teams uit de regio. Wij als club hebben een idee om dan in de maand juli door te gaan met een clubtoernooi. Ter compensatie van de verloren maanden gaan we dan dus door in de maanden juni en juli als het lekker weer is. Meer hierover dus binnenkort op de site.

De vergadering werd zeker niet in mineur beëindigd maar juist met een positief gevoel voor de toekomst van onze mooie club. Natuurlijk hoop ik ook dat een ieder die bij onze club hoort eenzelfde gevoel heeft en houdt.

 

Hopelijk snel tot ziens bij de club!

Leo van Vuuren - Voorzitter s.v. De Meer