Lidmaatschap en contributies

Lidmaatschap Senioren:

Inschrijven als senioren-lid van s.v. De Meer is eenvoudig. Klik op deze link voor het Aanmeldingsformulier s.v. De Meer en vul deze volledig in. Je vermeldt ook jouw KNVB-relatienummer, ondertekent het en stuurt het tezamen met een kopie ID en digitale pasfoto (formaat moet aan te passen zijn!) naar ledenadministratie(at)svdemeer.nl

Uitschrijven of opzeggen moet jaarlijks gebeuren vóór 31 mei en moet schriftelijk, bij voorkeur naar ledenadministratie(at)svdemeer.nl onder vermelding van naam en geboortedatum. 

Overschrijven gaat vanaf 2016 digitaal in SportLink; de nieuwe club vraagt zowel aan KNVB als aan de te verlaten club of er bezwaren zijn (bijv. achterstand contributie, het nog in eigendom hebben van kleding, schorsingen, e.d.) voor de overschrijving (d.w.z. het in wedstrijden uitkomen voor de nieuwe club). Zie bijgaande link voor toelichting van KNVB.

Alle vragen over het lidmaatschap en contributie stel je uitsluitend aan ledenadministratie(at)svdemeer.nl

Contributies seizoen 2024 - 2025
Aanmeldingsformulier lidmaatschap Senioren

IBAN: NL09 INGB 0005 0175 71 t.n.v. s.v. De Meer Amsterdam

 


Lidmaatschap Jeugd:

Nieuwe Jeugdleden kunnen lid worden pas nadat zij twee kennismakingstrainingen hebben meegedaan. U kunt voor meer informatie contact opnemen met ledenadministratie(at)svdemeer.nl

Lid worden van s.v. De Meer is eenvoudig. Download het aanmeldingsformulier via deze link: Aanmeldingsformulier Jeugd. En vul deze volledig in.

U kunt kiezen uit onderstaande drie mogelijkheden om het formulier, inclusief een gescande foto in te leveren:

  • Inleveren bij s.v. De Meer (postbak bestuurskamer)
  • Per post versturen naar: Ledenadministratie s.v. De Meer, Drieburgpad 9, 1097 HK Amsterdam
  • Per e-mail sturen naar: ledenadministratie(at)svdemeer.nl (incl alle bijlagen in 1 e- mailbericht). 

Contributies seizoen 2024 - 2025
Aanmeldingsformulier lidmaatschap Jeugd

Uitschrijven of opzeggen moet jaarlijks gebeuren vóór 31 mei en moet schriftelijk, bij voorkeur naar ledenadministratie(at)svdemeer.nl onder vermelding van naam en geboortedatum. 

Overschrijven gaat vanaf 2016 digitaal in SportLink; de nieuwe club vraagt zowel aan KNVB als aan de te verlaten club of er bezwaren zijn (bijv. achterstand contributie, het nog in eigendom hebben van kleding, schorsingen, e.d.) voor de overschrijving (d.w.z. het in wedstrijden uitkomen voor de nieuwe club). Zie bijgaande link voor toelichting van KNVB.

Alle vragen over het lidmaatschap en contributie stel je uitsluitend aan ledenadministratie(at)svdemeer.nl

IBAN: NL09 INGB 0005 0175 71 t.n.v. s.v. De Meer Amsterdam

Jeugdfonds Sport Amsterdam

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Wilt u gebruik maken van het Jeugdfonds Sport Amsterdam, dan kunt u dit aanmeldformulier downloaden en opsturen naar het Jeugdsportfonds. 

Trainingslid/Spelend lid

Op het moment dat u uw kind aanmeldt bij de s.v. De Meer gaan we kijken in welk team er plek is. Omdat we de teams niet te groot willen maken, kan het zijn dat een kind als trainingslid begint, maar nog geen wedstrijden speelt. Zodra er plek is mag uw kind wedstrijden spelen. De contributie voor trainingsleden is lager dan die voor spelende leden. Mocht een team voor het eind van het seizoen afhaken, om wat voor reden dan ook, dan wordt de contributie niet terugbetaald.