Vacature secretaris bestuur

12 april 2021 - Door: Bestuur

Beste leden, we vragen jullie aandacht voor een hele leuke vacature bij De Meer. Dit zal voor mij het laatste seizoen zijn als secretaris, dus per 1 augustus 2021 zoeken we een nieuwe secretaris voor de club.

De afgelopen jaren hebben we een heleboel veranderingen doorgevoerd en de club staat er goed voor. We zijn nu alvast op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ons wil helpen zodat er nog een overlap is met mijn werkzaamheden wat de overgang makkelijker maakt.

Dus: Lijkt het je leuk om je ook voor onze mooie club in te zetten, óf heb je ideeën voor de toekomst? Meld je dan vooral aan via secretaris(at)svdemeer.nl

Hieronder een korte omschrijving van de taken van een secretaris. Mocht je naar aanleiding daarvan nog vragen hebben laat het dan vooral weten.

Functieprofiel Secretaris:

Doel van de functie

De secretaris is onderdeel van het dagelijks bestuur en draagt zorg voor de uitvoering en continui╠łteit van haar taken binnen het bestuur van de vereniging. Hierbij worden/kunnen taken aan derden worden uitbesteed. Daarnaast vervult de secretaris ook algemene bestuurstaken welke noodzakelijk zijn voor het laten functioneren van het bestuur en ondersteunt hij/zij, indien gewenst, de medebestuursleden. Tijdsbesteding: ca. 1/2 tot 1 uur/week (aan de start van het seizoen iets meer)

Taken van de secretaris:

 • Verslaglegging bestuurszaken
 • Opstellen agenda, notulen en actielijst bestuursvergaderingen (1x / 6wkn)
 • Opstellen jaarstukken en notulen ALV (BALV)
 • Uitschrijven/organiseren ALV
 • In- en externe communicatie
 • Communicatie met Gemeente, KNVB en derden
 • Coo╠łrdinatie dispensatie aanvragen en tuchtzaken bij KNVB
 • Ontvangst en distributie poststukken KNVB

Beleid:

 • Aanvragen VOG’s, up to date houden AVG beleid etc.
 • Website
 • Overleg met website commissie over nieuwe plannen, uiterlijk, functies e.d.


Heb jij interesse? Ken je iemand? Of zou je meer informatie willen weten over de functie? Mail dan naar secretaris(at)svdemeer.nl

namens het bestuur,

Naomi Felder
secretaris