Heropening velden jeugd

4 mei 2020 - Door: Jeugdcommissie

Beste ouders / verzorgers / jeugdspelers, vanaf 29 april mogen de velden weer bespeeld worden! Daar zijn we heel blij mee. Vanuit de overheid zijn er echter wel een aantal beperkende maatregelen van kracht, waar we ons binnen de gehele club aan houden. Binnen de club zijn alle trainers geïnstrueerd hoe ze de huidige maatregelen dienen toe te passen.

Met dit bericht willen we ook jou informeren. Mocht je vragen hebben dan kun je altijd terecht bij de trainer van jouw kind. Ook kun je je wenden tot de jeugdcommissie. De contactgegevens van de jeugdcoördinatoren vind je onderaan dit bericht.

Wij gaan ons bij s.v. De Meer houden aan de volgende afspraken:


1. Jeugdspelers t/m 12 jaar

Spelers van 6 t/m 12 jaar mogen samen, onder begeleiding van een trainer, trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd.

- Schud geen handen,
- Goed je handen wassen (thuis, voor en na de training),
- Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken,
- Geen bidons ‘delen’.


2. Jeugdspelers 13 t/m 18 jaar

Voor de jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij, naast het in acht nemen van de hygiëne maatregelen, tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Dit zal soms even puzzelen worden, de trainers zoeken hier naar werkbare oplossingen. Hoewel iedereen graag weer normaal wil trainen geldt voorlopig: voetballen op 1,5 meter afstand is nog altijd beter dan helemaal niet mogen voetballen!


3. Een overgangs-situatie doet zich voor bij de JO 13 en MO 13

Sommige spelers zijn nog 12 jaar, andere spelers misschien al (net) 13. Wij kiezen ervoor het meest veilige scenario bij deze teams in acht te nemen. Dus de maatregelen die gelden voor spelers van 13 t/m 18 jaar, gelden in dat geval voor het hele team.


4.
Het is mogelijk dat niet iedere ouder hervatten van trainingen een goed idee vindt. Het staat iedereen vrij om gebruik te maken van de mogelijkheden, maar natuurlijk ook om daar, om welke reden dan ook, van af te zien. Sommige ouders hebben misschien te maken met omstandigheden die hen nu ingeeft te kiezen voor (continuering van) quarantaine met betrekking tot hun kinderen. Mocht dit voor jou spelen, laat dit dan aub weten aan de trainer. Hij/zij weet dan ook waar hij/zij aan toe is.


4a.
Als trainers zelf in een positie verkeren dat ze het niet veilig achten om weer training te geven, geven zij dit door aan de jeugdcommissie. (Talbert Boef voor de zaterdag jeugd, Ruud van Wageningen voor de zondag jeugd). We gaan dan zoeken naar een oplossing.


5.
De avondverlichting wordt NIET aangedaan. De trainers zijn hiervan op de hoogte. De teams die later op de middag tot het begin van de avond trainen kunnen dit doen tot uiterlijk 20.00 uur.


6.
De kantine en de kleedkamers blijven helaas nog gesloten. We zouden graag anders willen, maar dat laten de ‘corona-maatregelen’ nu (nog) niet toe. Mogelijk treft u de kantine op enig moment toch geopend aan. Er zijn soms ook mensen aanwezig die daar vanwege andere redenen zijn. Ook in dat geval blijven de kantine en de kleedkamers helaas nu verboden gebied.


7.
Dat betekent dus ook dat spelers daar niet even water kunnen tanken, of naar de wc kunnen gaan. Voor de meisjesteams stellen we één toilet open. De jongens plassen (als het echt niet anders kan) buiten. Het beste is natuurlijk even thuis naar het toilet te gaan, voordat zij naar de training komen.


8.
Nu het buiten weer warmer wordt, denkt u er dan aan uw kind voldoende water mee te geven! Er kan op de club geen water getankt worden, omdat de kantine en de kleedkamers niet betreden mogen worden (uitgezonderd dus de meisjes mbt. toiletbezoek, zie punt 7.) Instrueer jouw kind aub dat vanwege de geldende maatregelen, bidons delen nu niet mag! Het laatste dat we willen is dat spelers elkaar nu ‘per ongeluk’ besmetten.


9.
Ook bij de materiaalcontainer moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden. De trainers zijn geïnstrueerd hier scherp op toe te zien. In principe is er maar één persoon tegelijk in of bij het materiaal hok.


10.
Wedstrijden spelen tegen andere clubs mag niet. Deze maatregel is expliciet vanuit de overheid gecommuniceerd om vervoer van complete teams naar andere clubs tegen te gaan.

Wedstrijdjes onderling voor jeugd van 6 t/m 12 jaar mag wel.

Wedstrijdjes onderling van jeugdspelers van 13 t/m 18 jaar mag niet.


11.
Nu de kantine gesloten blijft, heeft dat ook gevolgen voor ouders die normaal gesproken hun kind brengen en halen naar de club.

s.v. De Meer volgt de richtlijnen die nu door de KNVB en de overkoepelende sportfederatie NOC*NSF zijn verspreid. Dit leidt voor ons tot de wat onsympathieke maatregel dat we ouders de toegang tot het gehele sportcomplex verbieden. We hadden graag anders gedaan, maar dat kan nu niet. Als we het sportcomplex voor spelers open willen houden, moeten we deze maatregel nu handhaven. We rekenen up jullie begrip. Handel er aub allen naar: Geen ouders op het sportcomplex betekent dat je jouw kind ofwel zelf laat fietsen naar de training, ofwel jouw kind afzet bij het hek. En hem/haar na afloop van de training aan de buitenkant van het hek weer ophaalt.


Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we gelukkig weer kunnen voetballen! Wij hopen er met elkaar, ondanks alles, nog een paar maanden met veel voetbalplezier van maken! Zodra de maatregelen vanuit de overheid versoepeld worden, of als we om een andere reden deze maatregelen aanpassen, brengen we jullie daarvan op de hoogte.

Voor vragen kunt u terecht bij de trainer van het team waarin jouw kind speelt.

Of bij de verantwoordelijke jeugd-coördinator:

Zaterdag jeugd: Talbert Boef tel: 06 - 14 16 21 15
Zondag jeugd: Ruud van Wageningen tel: 06 - 41 01 45 09
Meiden jeugd: Jurrit de Bode tel: 06 – 51 33 64 47


Wij wensen iedereen veel voetbalplezier!

Sportieve groet van de Jeugdcommissie.