Bestuursmededeling m.b.t. seizoen 2020-2021

5 mei 2020 - Door: Bestuur

Beste leden, we hopen dat het jullie allen goed gaat in deze bijzondere tijden. Ondanks de huidige gebeurtenissen willen en moeten wij als bestuur al richting het komende seizoen kijken.

Voor aanvang van het komende seizoen zijn op dit moment zowel de teamindelingen als natuurlijk de contributies van belang. Wij gaan er op dit moment bij het samenstellen van de teams vanuit dat we hopelijk "gewoon" per 1 september kunnen starten. Uiteraard volgen wij daarbij de RIVM/ KNVB richtlijnen.

We zijn blij dat onze jonge leden (onder 18) inmiddels alweer voorzichtig met trainen zijn begonnen!

Naar aanleiding van de huidige onzekerheden heeft het bestuur besloten om de contributie voor het seizoen 2020/21 niet te verhogen.

Afhankelijk van de genomen overheidsmaatregelen zal het seizoen wellicht later starten. In dat geval zullen wij flexibel zijn met het factureren van de contributie en de daarbij behorende betaaltermijn(en). En indien nodig zullen we kijken welke andere maatregelen we met de contributie zullen nemen. Daarbij zullen wij proberen om een zo zorgvuldig mogelijke afweging te maken tussen de belangen van u als lid en die van onze vereniging als geheel.

We hopen jullie allemaal zo snel mogelijk weer in goede gezondheid op de velden en in onze mooie nieuwe accommodatie te zien.

Het bestuur