DISCLAIMER

 
Algemeen
Sportvereniging De Meer, hierna te noemen s.v. De Meer, verleent u hierbij toegang tot de website www.svdemeer.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door s.v. De Meer en derden zijn aangeleverd. s.v. De Meer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van s.v. De Meer. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en s.v. De Meer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
 
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. s.v. De Meer oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. s.v. De Meer zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij s.v. De Meer en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van s.v. De Meer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

activiteiten alsosees